Faktoring

Co je to Faktoring?

Faktoring je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb, neboli proplacení faktury před lhůtou její splatnosti.

Pro koho je faktoring určen?

Pro ty, kteří na své peníze nechtějí čekat. Trápí Vás nedostatek provozního kapitálu? Máte příliš mnoho prostředků v pohledávkách?

Řešení Vám přinášíme právě pomocí faktoringu. Faktoring je finanční služba vhodná pro malé a střední podniky, které potřebují financovat a řídit růst svého podnikání. Cílem je uvolnit cash-flow vázané v oběžných aktivech a tyto použít pro krytí provozních potřeb firmy.

Faktoring představuje odkup, financování, správu a inkaso krátkodobých pohledávek, které vznikly na základě dodávek zboží či služeb tuzemským nebo zahraničním odběratelů.

Vystavujete-li faktury se splatnosti 30 a více dnů a nevyhovuje Vám jejich sjednaná lhůta splatnosti, případně Vám vznikne neočekávaná potřeba financí, či některý z Vašich odběratelů neuhradí své závazky včas, dostáváte se do situace, kdy potřebujete cizí finanční zdroje, a tu Vám může vyřešit regresní factoring, který poskytujeme.

Faktoring je efektivním způsobem řešení provozního financování pokud máte opakující se dodávky za zboží a služby a splatnost odběratelských faktur do 90 dnů.

Jak faktoring funguje?

 • uzavření smlouvy o postoupení pohledávky, či uzavření smlouvy o faktoringové spolupráci
 • klient dodá zboží odběrateli spolu s fakturou, která obsahuje cesní klausuli nebo řádné oznamení o postoupení pohledávky (t.j. informuje odběratele, že daná pohledávka je postoupená)
 • klient postupuje pohledávku
 • vyplácení zálohové platby 60% až 90 % klientovi 2. den po vystavení faktury
 • odběratel hradí pohledávku v plné výši na účet faktora
 • po obdržení platby je provedeno vyučtování pohledávky a pohledávka je vyrovnaná na účet klienta

Výhody spolupráce s námi?

 • Běžný limit na jednoho odběratele Kč 10.000 Kč až 1,000.000 Kč
 • Rychlost - sami prověřujeme klienta a faktury, vyplácíme finance do 24 hodin od podpisu smlouvy
 • Individuální přístup - obsluhujme pouze několik desítek klientů
 • Jednorázovost - klient není vázán žádnou rámcovou smlouvou, volí si sám, které fakturace bude chtít profinancovat a které nikoli
 • Pouze jeden souhrný poplatek za celou službu
 • Volitelnost - klient si sám určuje kolik a na jak dlouhou dobu finance potřebuje, není časově ani objemově vázán žádnou smlouvou
 • Factoring má možnost kdykoliv ukončit

Zajistíme Vám proplacení Vámi vystavených faktur do 48 hodin.

 

Nevýhody spolupráce s námi?

Cena za naši službu může být u pohledávek s delší dobou splatnosti vyšší než u velkých faktoringových subjektů. To je jediná výhoda naší konkurence. Toto ovšem neplatí u pohledávek s krátkou a středně dlouhou dobou splatnosti

Vzorový příklad faktoringu:

Věřitel = klient

Odběratel = dlužník

Klient vystaví fakturu se splatností 45 dnů

100.000,- Kč

Na klientův požadavek je (vyplacena záloha 80%)

80.000,- Kč

Sjednaná měsíční úroková sazba

od 2% p.m.

Doba úročení

45 dnů

Vyúčtování:

Připsána částka od odběratele po 45 dnech

100.000,- Kč

Vyplacená záloha 80%

80.000,- Kč

Vyúčtovaný úrok (80.000*0,02*1,5)

2.400,- Kč

Doplatek klientovi

17.600,- K

 

BankovniKod.cz - váš průvodce světem financí, podnikání a investic. Denní zpravodajství z ekonomiky a finančních trhů. Sbírky zákonů, vzory formulářů, novinky se start upů, aktuální kurzy měn a akcií - to je BankovníKód.cz! Dále portál nabízí nezávislé recenze a srovnání půjček a úvěrů, hypoték, energií, tarifů, profily a medailonky firem a společností ze všech oblastí trhu! V neposlední řadě se detailně zaměřuje na problematiku EET (Elektronická evidence tržeb) - porovnává a recenzuje poskytovatele EET řešení a jejich nabízené služby a produkty.