Snížení pohledávek

Pohledávkou se rozumí dlužná částka, kterou je povinen dlužník věřiteli zaplatit na základě nějakého ujednání nebo smluvního vztahu. Jedná se o určitou částku, kterou je oprávněn věřitel vymáhat soukromou, ale i soudní a právní cestou. Veškeré jeho úkony ovšem musejí být v souladu s platným českým právním řádem a nesmí dojít k porušení některého ze práv dlužníka.

Ve spoustě případech dlužníci nemají na zaplacení dlužné částky a někdy ani nepomůže se domluvit na splátkovém kalendáři. Věřitel může kdykoliv dlužnou částku změnit k nižší hodnotě, vlastně dojde k určité domluvě, na základě které věřitel dostane méně peněz.

Na snížení dlužné částky ovšem věřitelé často nepřistupují, jelikož v tom nevidí odezvu od dlužníků. Není totiž ojedinělé, že dlužník naslibuje, jak bude splácet, když se mu například odpustí úroky, ale v případě kontroly ze strany věřitele se objeví na účtu čistá nula.

Velice často bývají sníženy pohledávky v rámci soudního vymáhání, kdy je věřitel zastupován advokátem nebo jeho kanceláří. Tehdy dochází na základě dohody s dlužníkem a právním zástupcem věřitele ke snížení nákladů, na které má ze zákona advokátní kancelář nárok. Taková dohoda vypadá většinou tak, že se advokát s dlužníkem domluví, že pokud se uhradí jistina (počáteční dlužná částka), sníží se mu náklady třeba na poloviční částku. Samozřejmě, že i tehdy, pokud dlužník zaplatí veškeré pohledávky věřiteli, může advokát své náklady vymáhat prostřednictvím exekutorského úřadu. Tyto náklady je totiž dlužník povinen uhradit na základě vydaného platebního rozkazu nebo rozsudku soudu.

V praxi to tedy znamená, že pokud se dlužník dokáže s věřitelem domluvit (slušně), je možnost určitého prominutí dluhu. Mnohdy tuto praktiku využívají věřitelé, kteří evidují pohledávky za služby, nikoliv z půjčky. Jestliže došlo k půjčení peněz, věřitel hodlá vymoci všemi právními prostředky veškeré své finanční prostředky zpět.

Dlužníci si ovšem ve většině případech zavřou tyto vrátka svým jednáním, jelikož si stěžují, nadávají, a to i tehdy, když vědí, že dlužnou částku budou muset zaplatit a věřitel je v právu. Tehdy se často věřitel rozhodne, že ke snížení pohledávky souhlas nedá, a dlužník s tímto rozhodnutí nemůže nic udělat. Nejdůležitějším při jednání o zaplacení nebo snížení pohledávky je slušné a asertivní jednání jak ze strany věřitele, tak hlavně ze strany dlužníka.

BankovniKod.cz - váš průvodce světem financí, podnikání a investic. Denní zpravodajství z ekonomiky a finančních trhů. Sbírky zákonů, vzory formulářů, novinky se start upů, aktuální kurzy měn a akcií - to je BankovníKód.cz! Dále portál nabízí nezávislé recenze a srovnání půjček a úvěrů, hypoték, energií, tarifů, profily a medailonky firem a společností ze všech oblastí trhu! V neposlední řadě se detailně zaměřuje na problematiku EET (Elektronická evidence tržeb) - porovnává a recenzuje poskytovatele EET řešení a jejich nabízené služby a produkty.