Přihlášení pohledávky do dalších řízení

Jestliže není dlužná pohledávka uhrazena věřiteli přímo od dlužníka, může si věřitel přihlásit pohledávku do řízení, které je spojeno s osobou dlužníka. Zejména se jedná o likvidační, konkurzní a dědické řízení.

Do každého z výše uvedeného řízení musí věřitel podat přihlášku, ve které je zejména nutno uvést výši dlužné částky. Dále zde musí věřitel nebo jeho právní zástupce napsat, na základě jakého rozhodnutí soudu, pokud existuje, svou pohledávku přihlašuje. Zpravidla se jedná o platební rozkaz nebo rozsudek pro uznání. Tato částka je vždy vyčíslena ke dni, ke kterému je dlužná pohledávka přihlašována do řízení.

Jestliže se jedná o likvidační řízení, má právnická osoba ustanoveného likvidátora, který se snaží co nejefektivněji uhradit věřitelům pohledávky, a cílem je, aby firma byla zlikvidována beze dlužných pohledávek. V tomto případě musí podat věřitel přihlášku do likvidačního řízení.

V konkurzním řízení existuje osoba podobná likvidátorovi v předchozím případě, ale nazývá se správcem konkurzní podstaty. Zde musí podat věřitel přihlášku do konkurzního řízení.

Nejčastějším případem přihlašování pohledávek je do dědického řízení. To se stává v případě, když dlužník zemře. Každé dědické řízení je vedeno notářem podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). V dědickém řízení se rozhoduje o rozdělení majetku zůstavitele (zemřelého) mezi dědice, a to buď podle poslední vůle zůstavitele nebo dle zákona a právního řádu České republiky. Zde musí věřitel zaslat přihlášku do dědického řízení, ve kterém uvede aktuální dlužnou částku za zemřelým. Zároveň požádá notáře, aby dlužná pohledávka byla přidána do pasiv dědictví. Jestliže je v dědickém řízení více dědiců, notář určí, kdo pohledávku a v jaké výši bude muset zaplatit.

V případě úmrtí dlužníka se vyskytuje problém ve zjištění tohoto stavu. Často se stává, že věřitel zjistí, že dlužník zemřel, až když je skončeno dědické řízení. V tomto případě je mu povinen notář sdělit (po zaplacení určité částky v kolcích), na základě čeho dědické řízení skončilo, a kdo se stal dědicem. Taková pohledávka se musí již vést právě za dědici.

V každém případě by si měl věřitel hlídat situaci okolo „svého“ dlužníka, jelikož do řízení, ať už konkurzního nebo dědického, je lepší se přihlásit včas, aby mohla být pohledávka lépe a řádně vyřízena.

BankovniKod.cz - váš průvodce světem financí, podnikání a investic. Denní zpravodajství z ekonomiky a finančních trhů. Sbírky zákonů, vzory formulářů, novinky se start upů, aktuální kurzy měn a akcií - to je BankovníKód.cz! Dále portál nabízí nezávislé recenze a srovnání půjček a úvěrů, hypoték, energií, tarifů, profily a medailonky firem a společností ze všech oblastí trhu! V neposlední řadě se detailně zaměřuje na problematiku EET (Elektronická evidence tržeb) - porovnává a recenzuje poskytovatele EET řešení a jejich nabízené služby a produkty.